És un fet establert de forma evident que un lector es distraurà amb el contingut llegible d’una pàgina quan miri a la seva composició.