COMITÈ ORGANITZADOR

La Biosport Cup està organitzada per Biosport Menorca i es regirà segons les normes FIFA, RFEF; i la Federació Balear de Futbol.

 

CATEGORIES

Sub 10 : Jugadors i jugadores que siguin menors de 10 anys o els hagin complert l’any de celebració del torneig.

Sub 12: Jugadors i jugadores que siguin menors de 12 anys o els hagin complert l’any de celebració del torneig.

 

EXCEPCIONS

Contactar amb l’ organització de la Biosport Cup a través del correu electrònic info@biosportmenorca.comsi hi ha algun problema relacionat amb l’ edat dels jugadors i es valorarà la seva resolució.

 

DOCUMENTACIÓ

 

Abans de l’inici de la competició, cada equip ha de lliurar a l’organització, un llistat original certificant que les dades dels noms, cognoms i data de naixement dels jugadors participants és correcte.

El responsable de cada equip rebrà de l’organització deu còpies (10) de la llista de jugadors. Abans de cada partit, una d’aquestes llistes, s’haurà de lliurar al director o subdirector de camp indicant el nombre de dorsal que els jugadors portaran durant el partit.

Tots els jugadors hauran d’identificar amb la llicència federativa en vigor, DNI, passaport o un altre document oficial acreditatiu de l’edat amb fotografia.
La revisió de documentació es realitzarà abans de l’inici de la competició, tot i que també si les circumstàncies ho requereixen, l’organització podrà repetir-la en qualsevol altre moment. Si algun equip alinea un jugador que no compleixi amb els requisits que marca el reglament, l’equip perdrà el partit 3 a 0.

 

NOMBRE DE JUGADORS I SUPLENTS

No hi ha limitació màxima en el nombre de jugadors inscrits per partit. Els canvis són lliures sense necessitat d’aturar el joc, sempre sota prèvia autorització del director, subdirector de camp o l’àrbitre. Només s’aturarà el joc si el jugador substituït és el porter o si l’àrbitre o director de camp ho veuen convenient. Tot jugador substituït podrà tornar a entrar. En cap cas, un jugador podrà jugar la competició amb dos clubs diferents o dos equips del mateix club que participin en la mateixa categoria.

 

TERRENYS DE JOC

El terreny de joc serà de gespa artificial de màxima qualitat.

 

EQUIPACIÓ

Cada club està obligat a portar, almenys, dos uniformes de joc numerats o una equipació i un joc de petos numerats. Totes les samarretes hauran d’estar degudament numerades i els números hauran de coincidir amb l’acta del partit. Es recomana que el jugador porti el mateix dorsal durant tota la competició. Els equips vestiran la primera equipació oficial del club designada abans de l’inici de la competició. Si les equipacions de tots dos equips coincideixen en color o l’àrbitre determina que es pogués produir confusió, canviarà d’equipació l’equip que exerceixi la condició de visitant (esmentat en segon lloc en el calendari de la competició).

 

PILOTES

Tots els partits es jugaran amb pilotes talla numero 4. Es facilitaran 5 pilotes per equip a l’ escalfament abans del partit. Si l’ equip creu convenient portar les seves pilotes, ho pot fer.

 

PROGRAMA DE JOC

L’ equip organitzador es reserva el dret a fer canvis en el programa de joc, tant pel que fa a horaris com a camps de joc. La informació dels canvis es comunicarà al responsable de l’equip.

 

DURADA DELS PARTITS

Tots els partits seran de quatre parts de vuit minuts cada part.

L’ equip organitzador està autoritzat a canviar la durada i l’ horari si les circumstancies així o requereixen.

Entre el segon i el tercer temps dels partits es deixaran cinc minuts als dos equips per canviar de camp i descansar. No hi haurà descans entre les dues primeres i les dues darreres parts de cada partit.

 

PUNTUALITAT

Els equips hauran d’ estar preparats al camp 30 minuts abans de cada partit. En cas de que l’ equip no es presenti, el resultat serà de 3-0 a favor de l’ equip rival. L’ equip també podria ser apartat de la competició.

 

SISTEMA DE COMPETICIÓ

Els partits es jugaran en format Futbol 8, es a dir, cada equip podrà participar a dintre del terreny de joc de 8 jugadors inclòs el porter.

A la Fase de Classificació, els equips juguen entre ells en un sistema de lliga a una sola volta. Tots els grups estaran formats per 4 equips. Passaran a la Fase Final els classificats en 1ª i 2ª posició, els equips que finalitzin en 3ª i 4ª posició s’enfrontaran a la Fase de Consolació que serà exactament iguala a la Fase Final.

Els partits de “Fase Final A” i “Fase Final B” es jugaran de forma que mai hi haurà eliminació directa , per el que sempre es decidirà la posició final a través dels partits guanyats.


*El sistema de competició podrà variar en funció del número d’equips participants.

 

PUNTUACIÓ PER LA LIGA DE FASE DE CLASSIFICACIÓ

 • Partit guanyat: 3 punts.
 • Partit empatat: 1 punt.
 • Partit perdut: 0 punts.

 

CRITERIS DE DESEMPAT

En cas d’empat entre dos equips

 1. Gol – average particular.
 2. Gol – average general.
 3. Número de gols a favor.
 4. Sorteig

En cas d’empat entre més de dos equips*

 1. Punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats.
 2. Gol – average dels partits jugats entre els equips implicats.
 3. Número de gols a favor en els partits jugats entre els equips implicats.
 4. Gol – average general.
 5. Número de gols a favor en la classificació general del grup.
 6. Sorteig

 

PARTIT SUSPÈS

Si un partit és suspès per qualsevol incident i/o incidència, el Comitè de Competició decidirà sobre els següents paràmetres, tenint en compte el motiu de la suspensió.

 • El partit es torna a jugar des de l’inici.
 • El partit es segueix jugant des del minut que ha estat suspès.
 • El resultat del partit al suspendre’l es fixa com resultat final.
 • Un dels equips guanya 3-0
 • Els dos equips perden el partit (0-3).

 

ÀRBITRES

Els àrbitres del torneig pertanyen a la Federació Balear de Futbol. Les seves decisions són inapel·lables.

 

RESPONSABILITATS I ASSEGURANCES

Tots els clubs/equips tenen que tenir assegurats als seus jugadors dins i fora dels terrenys de joc. Tots els participants tindran que disposar de targeta sanitària o una assegurança privada. La Biosport Cup no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis dels participants com la pèrdua d’objectes personals (per robo o altres circumstancies) o les lesions. Tampoc es responsabilitzarà de les mesures preses per les autoritats públiques o empreses de transport com vagues, cancel·lacions, etc. El club, en el moment de sol·licitar la seva inscripció, manifesta que els seus jugadors estan físicament aptes per l’esdeveniment. La organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant i després de la competició tant a ells mateixos com a tercers.

 

BASE DE DADES

Tots els participants estan obligats a emplenar el formulari de protecció de dades, fer-li firmar pel seu representant legal i entregar-li a l’organització abans del torneig. A través d’aquest, donarà el consentiment per el tractament de les dades. La participació en l’esdeveniment autoritza a la Biosport Cup a utilitzar qualsevol reproducció gràfica dels participants durant el torneig.

 

MODIFICACIÓ

Qualsevol circumstancia que no hagi quedat reflectida en el reglament, és competència exclusiva dels responsables de la organització, essent les seves decisions inapel·lables, reservant-se el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar les regles segons els seus criteris i les necessitats de cada torneig. La Biosport Cup es reserva el dret a modificar aquestes normes en benefici de la competició.

Totes les modificacions que es realitzin al present reglament, es comunicaran per escrit al responsable del club | equip participant.

 

RECLAMACIONS

Les protestes o reclamacions es tindran que entregar per escrit el Director de Camp o Responsable de l’Organització juntament amb la taxa de reclamació de 60€, que serà retornada en cas de que la resolució sigui favorable. Aquestes reclamacions tenen que ser presentades amb un màxim de 30 minuts després de finalitzar el partit en qüestió. Les reclamacions seran acceptades només si són entregades per el delegat o responsable inscrit de l’equip.

No s’acceptaran reclamacions per decisions arbitrals.